Sisäilmatutkimus

 • sisäilman kosteus- ja lämpötilamittaukset
 • paine-eromittaukset
 • ilmavirtojen mittaukset
 • ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus
 • hiilidioksidipitoisuuden mittaus
 • kosteusmittaukset
 • lämpökuvaus
 • pölynkoostumusmittaukset
 • VOC-pitoisuuden mittaus
 • mikrobimittaukset

Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihtoratkaisut, rakennuksen sijainti, rakennustapa, rakennusmateriaalit, käyttö ja sääolot.

Tavallisimmin ihminen kokee huonon sisäilman esim. kylmyytenä/vetoisuutena, tunkkaisuutena, poikkeavina hajuina tai liiallisena pölyisyytenä sisäilmassa. Monesti myös saattaa olla, että joku perheenjäsenistä oireilee huonon sisäilmanlaadun seurauksena ilman, että muut samassa tilassa asuvat reagoisivat siihen mitenkään. Huonosta sisäilmanlaadusta johtuvia oireita voivat olla mm.

 • silmien, nenän, kurkun tai nielun ärsytysoireet
 • nenän kuivuus tukkoisuus tai nuha
 • päänsärky ja pahoinvointi
 • väsymys
 • vedon/ kylmyyden tunne

Mikäli ongelmien aiheuttajaa ei ole rakenneteknisillä kuntotutkimuksilla saatu selvitettyä, voidaan sisäilman olosuhteita ja siinä esiintyviä epäpuhtauksia ja niiden pitoisuuksia tutkia sisäilmamittausten avulla.

Rakennuksen terveellisyyteen vaikuttavat sisäilman fysikaaliset olot sekä kemialliset ja mikrobiologiset epäpuhtaudet. Sisäilmasta tehtävien mittauksien avulla voidaan arvioida esiintyykö sisäilmassa sellaisia olosuhde tekijöitä tai tavallisuudesta poikkeavia epäpuhtauksien pitoisuusmääriä jotka saattaisivat aiheuttaa tilojen käyttäjille haittaa tai antaa viitteitä rakenteiden tai järjestelmien puutteellisesta toiminnasta.

Sisäilmaongelmien ratkaisussa tulisi aina lähteä liikkeelle tapauskohtaisesti tehdystä suunnitelmasta. Etenemällä järjestelmällisesti suunnitelman mukaan säästytään monesti turhilta tutkimuksilta sekä mittauksilta ja näin ollen tarpeettomilta kustannuksilta.