Rakennusten lämpökuvaus

Lämpökuvauksella voidaan arvioida rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kuntoa rikkomatta rakennuksen pintoja. Sitä voidaan käyttää yhtenä tutkimusmenetelmänä uudisrakennusten laadunvarmistuksissa kuin myös vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissa.

Jotta lämpökuvauksesta saadut tulokset ja kuvien tulkinta olisivat luotettavia ja asianmukaisella tasolla, vaaditaan kuvaajalta ja kuvien tulkitsijalta rakennusfysiikan ja rakenteiden riittävää tuntemusta.

Osoituksena tästä ammattitaidosta on yrityksessämme lämpökuvausta suorittavalla henkilöllä VTT:n myöntämä rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti. Sertifikaatti nro VTT-C-4416-25-09

Suorittamamme lämpökuvaus ja sen raportointi on aina Ratu 1213-S (2005) ja RT 14-10850 (2005) ohjeiden mukainen. Lämpökuvausraportti sisältää tarkasteluja kohteen lämpöteknisestä kokonaisuudesta ja siinä esitetään korjausluokitus ja korjausehdotuksia sekä mahdollisia muita jatkotoimenpide- ehdotuksia.