Kosteustekninen kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteissa piilevän kosteusvaurion tai haittaa aiheuttavan ongelman syy ja laajuus.  Kuntotutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan valita oikeat ja riittävät korjausmenetelmät ongelman korjaamiseksi. Kuntotutkimus vaatii yleensä rakenteiden sisäisiä tutkimuksia, jolloin rakenteisiin joudutaan tekemään pintoja rikkovia avauksia ja porareikämittauksia.

Yleisimmin tarve kuntotutkimuksen tekemiselle ilmenee, kun havaitaan näkyviä merkkejä kosteusvauriosta, joka saattaa ilmetä muutoksina rakenteiden pinnoilla, homeen hajua tai rakennuksen käyttäjien oireilua.

Tarve kuntotutkimukselle saattaa syntyä monella eri tavalla esim.

  • yleinen epäily, haju tai rakennuksen käyttäjien oireilu
  • tiedossa oleva kosteus- tai homevaurio
  • sisäilmatutkimuksessa havaittu epäily mikrobivauriosta rakenteissa
  • äkillinen kosteusrasitus / vesivahinko

Vauriokartoitus

Mikäli ongelman aiheuttaja tai vaurioitunut rakenne ei ole tiedossa, kuntotutkimus on järkevää aloittaa vauriokartoituksella. Vauriokartoituksessa tutustutaan kiinteistöstä saatuihin lähtötietoihin joita täydennetään tarvittaessa kohdekäynnillä tehtävillä rakenteita rikkomattomilla aistinvaraisilla tarkastuksilla ja kosteuskartoituksilla.

Vauriokartoituksen pohjalta saadaan ns. riskiarvio todennäköisimmistä ongelman aiheuttajasta ja niiden selvittämiseen parhaiten soveltuvista tutkimusmenetelmistä. Tällöin myös mahdolliset rakenteita rikkovat tutkimukset voidaan kohdistaa mahdollisimman tarkasti ja näin säästytään myös turhilta tutkimuksilta ja näytteidenotoilta.