Asuinrakennuksen kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen tarkoituksena on antaa puolueetonta tietoa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, riskirakenteista, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisin rakenteita rikkomattomin menetelmin. Kuntotarkastuksesta saadut tulokset perustuvat kuntotarkastajan tekemiin havaintoihin sekä asiakirjoista ja rakennuksen käyttäjiltä saatuihin tietoihin

Omakotitalojen kuntotarkastuksessa tarkastetaan rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset rakenteet ja näkyvät pinnat sellaisista tiloista joihin on esteetön pääsy tai tila on varustettu riittävällä kulkuaukolla. Kuntotarkastus ja raportointi suoritetaan KH 90–00394 suoritusohjeen mukaan, jossa on määritelty tarkastuksen sisältö ja laajuus.

Yleisin lähtökohta asuinrakennuksen kuntotarkastuksen tekemiselle on asunto- tai kiinteistökaupan yhteydessä tehtävä kuntotarkastus. Kuntotarkastus on myös hyödyllinen apuväline talonsa kunnosta kiinnostuneelle talon omistajalle, jolloin tarkastuksen avulla voidaan selvittää rakennuksen korjaustarpeita sekä mahdollisia riskirakenteita, joihin tulisi kiinnittää huomiota tulevissa remonteissa.