Hormien kuntotutkimus

 • Hormien videokuvaukset
 • Hormien savukokeet
 • Hormikartoitukset
 • Hormin painekoe
 • Piipun lämpökuvaus

Mikäli kiinteistösi hormien kunto mietityttää tai suunnittelet uuden tulisijan asentamista vanhaan hormiin, on hormien kunto, käyttöturvallisuus ja soveltuvuus haluttuun käyttötarkoitukseen hyvä selvittää. Näin vältytään monilta turhilta riskeiltä ja harmeilta.

Videokuvaus

Hormien videokuvauksella saadaan silmämääräinen arvio hormin kunnosta koko hormin pituudelta. Kuvauksella voidaan havaita mm.

 • hormin rapautuneisuus
 • mahdolliset sivuliittymät ja mutkat
 • vanhat peltien paikat ja paikkaukset
 • muutokset hormin poikkileikkausmitoissa

Savukoe

Hormin savukokeella voidaan tarkistaa hormin tiiveys. Kokeella saadaan selville pienimmätkin vuodot, jotka eivät ole välttämättä tulleet esille videokuvauksella.

Hormikartoitus

Hormikartoituksella saadaan selville kunkin hormin sijainti piipussa, näin saadaan selvitettyä onko piipussa vapaita hormeja esim. uudelle tulisijalle tai ilmastointi hormiksi.

Hormin painekoe

Painekokeella voidaan selvittää hormissa esiintyvä vuotoilmäärä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa E3 (2007) annettujen ohjeiden mukaan.

Piipun lämpökuvaus

Lämpökuvauksella voidaan tutkia piipussa esiintyviä pintalämpötiloja käytön aikana. Lämpökuvaus on rakennetta rikkomaton tutkimusmenetelmä, jossa mitattujen pintalämpötilojen pohjalta voidaan arvioida mm.

 • hormeissa mahdollisesti piileviä riskipaikkoja paloturvallisuuden kannalta
 • piipun suojaetäisyyksien riittävyyttä
 • tulisijan ja hormin yhteensopivuutta